- audítorská činnosť
- poradenská činnosť
- vedenie účtovníctva
- nehnuteľnosti
- sprostredkovanie