Spoločnosť poskytuje služby vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, mzdovej evidencie a personalistiky, vypracúvania daňových priznaní. Služby sú poskytované v sídle spoločnosti. V prípade dohody možnosť vycestovania za klientom. Ceny služieb sú individuálne dojednané osobitne s každým klientom. Základom pre stanovenie ceny služby je množstvo účtovných položiek (prípadov) a úroveň zložitosti účtovných vzťahov.
Hlavná stránka
Vedenie účtovníctva