Spoločnosť poskytuje pre klientov audítorské služby týkajúce sa auditu účtovnej závierky a tiež špecializovaných auditov a  to v spolupráci s renomovanými audítormi a audítorskými spoločnosťami. Ceny služieb sú individuálne dojednané osobitne s každým klientom.
Hlavná stránka
Audítorská činnosť