Spoločnosť poskytuje služby sprostredkovania obchodu výroby a služieb podľa konkrétnych špecifických požiadaviek klienta. V oblasti sprostredkovania obchodu sa jedná o sprostredkovanie nákupu a predaja rôznych tovarových komodít najmä v oblasti veľkoobchodu. Ceny služieb sú individuálne dojednané osobitne s každým klientom.
Hlavná stránka
Sprostredkovanie