Spoločnosť poskytuje pre klientov  služby developmentu zamerané na nákup a predaj nehnuteľností formou vyhľadania vhodných investorov pre predávajúcich klientov a vhodných nehnuteľností pre kupujúcich klientov a to presne podľa konkrétnych špecifikácií klienta vrátane poradenskej činnosti zameranej na komplexné ekenomicko-procesné vzťahy v tejto oblasti. Ceny služieb sú individuálne dojednané osobitne s každým klientom.  
Hlavná stránka
Nehnuteľnosti