Spoločnosť poskytuje služby podnikateľského poradenstva v oblasti účtovníctva, vonkajších a vnútorných ekonomických vzťahov klienta, v oblasti obchodných vzťahov klienta a jeho obchodných partnerov  a v oblasti procesných vzťahov klienta s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Po dohode možnosť zastupovania klienta pred týmito inštitúciami. V rámci poradenskej činnosti spoločnosť tiež vypracúva rôzne analýzy a prehľady a na ich základe odporúčania pre klienta a to podľa jeho špecifických požiadaviek. Ceny služieb sú individuálne dojednané osobitne s každým klientom.
Hlavná stránka
Poradenská činnosť